sucic.info: Home,Vozila,

IZRAČUN DAVANJA PRILIKOM KUPNJE VOZILA


Novčana davanja ovise o vrsti kupnje

'; ';

Napomena: kupnja rabljenog ili novog vozila van EU (UVOZ) - plaća se carina (osim ako je oslobođeno),trošarina,PDV
Ako kupujete vozilo u BiH, Srbiji, tj. van EU, a vozilo je proizvedeno u EU (možda je čak i bilo registrirano u EU) plaća se carina po istim uvjetima kao i da je riječ o uvozu iz Kine
Ako EU ima neki vid olakšica kod uvoza iz dotične zemlje, moguće je da će se primjeniti povlaštena (preferencijalna) carinska stopa